poniedziałek, 29 maja 2023

W Opolu powstał drugi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 źródło: opole.pl

Do tej pory w mieście funkcjonował jeden PSZOK, na terenie Zakładu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej. Aby ułatwić dostęp do pozbycia się śmieci mieszkańcom północnej i zachodniej części gminy, nowy otwarto przy ul. Kępskiej 5k.

Na Kępskiej będzie można za darmo pozbyć się odpadów, których nie wyrzucimy do zwykłego kosza na śmieci. Warunek to dostarczenie i rozładowanie ich samodzielnie oraz udokumentowanie zamieszkania na terenie Opola, bądź wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ZUK Opole.

Pozbyć się można odpadów np. po drobnym remoncie, czy mebli do 2 ton rocznie na mieszkańca lub opon samochodowych do 4 sztuk na rok od mieszkańca. Na pewno nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Przekazywane do PSZOK odpady muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. W placówce funkcjonuje też punkt wymiany książek.

W punkcie zdać można następujące śmieci: 
– papier i tektura,
– tworzywa sztuczne,
– metale,
– opakowania wielomateriałowe,
– szkło,
– odpady biodegradowalne,
– odpady wielkogabarytowe,
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
– baterie i akumulatory,
– opony,
– przeterminowane leki,
– segregowane odpady z drobnych remontów.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18.:00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 15:00.

źródło: opole.pl

Facebook