niedziela, 25 lutego 2024

Warunki zwolnienia drobiu z ich rejestracji

 fot. pixabay.com

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jako podstawę prawną powyższych wskazanych zaleceń podano:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia,
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Zgodnie z dyspozycją przytoczonego powyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) obowiązkowi rejestracji podlega każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób).  Przepisy pozostawiają jednak państwom członkowskim możliwość zwolnienia z tego obowiązku niektórych podmiotów, jeśli stwarzane przez nie ryzyko jest nieistotne dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Aktualnie trwają prace legislacyjne mające na celu umożliwienie zastosowania tego odstępstwa na gruncie prawa krajowego.

infografika: MRiRW

Reasumując: Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji, stąd też Ministerstwo zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu. Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym. Przygotowywany przepis ma stanowić, że jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

AW/MRiRW

Facebook